Lidt om Roskilde Gymnastikforenings historie

Onsdag den 15. oktober 1924 kl. 8 ¼ afholdtes et møde på Højskolehjemmet, hvortil blev indbudt alle Damer og Herrer, der havde interesse for Gymnastik. Årsagen til mødet var at en gruppe Roskildeborgere, med cykelhandler H. Henriksen i spidsen, i efteråret 1923 havde set det som en opgave, at få unge og lærlingene til at drive gymnastik.

Et halvt hundrede mennesker, heraf overvejende unge, mødte op til mødet, og der viste sig stor interesse for sagen. På mødet aftaltes stiftende generalforsamling onsdag, den 22. oktober kl. 8 ¼.

Den første bestyrelse bestod af Formand: Cykelhandler H. Henriksen, Næstformand: Hr. H. Eliasen, Kasserer: Hr. L. S. Hald, Sekretær: Frk. M. Carlsen, Officianterne: J. A. Gertsen, Frk. V. Holm, og A. Kruse.

Kontingentet blev besluttet til at udgøre 1 kr. pr. måned for voksne og 50 øre pr. måned for børn og lærlinge.

Inden for ganske kort tid, efter den stiftende generalforsamling, var der Faneindvielse. Midlerne til denne Fane, indkom fra foreningens medlemmer, samt fra Gymnastikkens Venner i Roskilde. Fanen, en silke Dannebrogsdug med indskrift i guldbogstaver, blev indviet ved en højtidelighed på Højskolehjemmet, tilligemed en opvisning af de opnåede resulter i vinterens løb.

De første lokaler, hvor der blev dyrket gymnastik, var på Absalonsgades Skole. Men da tilslutningen stadig blev større, måtte man flytte hen i Hærens Gymnastikhus og senere tillige i Hedegårdenes Skoles Gymnastiksal.

Allerede i 1878 blev stiftet en forening, der hed Roskilde Gymnastikforening med legemsøvelser og våbenbrug på programmet. Roskilde Gymnastikforenings forhandlingsprotokol er ført indtil 1898.

I dag foregår gymnastikken på Hedegårdenes skole, Klostermarksskolen og Østervangsskolen, foruden i Roskilde Hallerne og i Kildegårdshallen (Hærens Gymnastikhus) samt i Idrættens Hus, Roskilde.

I 1926 besluttede foreningens bestyrelse at sætte svømning på programmet. Der blev straks stor tilslutning til denne disciplin, og torsdag den 8. Juli om aftenen, blev der afholdt et propaganda-stævne, hvor der var lejlighed til at se alt indenfor svømmesportens område. Det var Roskilde Badeanstalt, der blev brugt til både motion og stævner. Til foreningens 75 års jubilæum investerede gymnastikafdelingen i en ny flot silkefane, der blev indviet ved aftenfesten.

I dag er de to afdelinger, efter 75 år sammen, delt op i de to foreninger: Roskilde Gymnastikforening og Roskilde Svømning.

Roskilde Gymnastikforening har i foråret 2023, i alt 880 aktive gymnaster.


Roskilde Gymnastikforenings bestyrelse 2023: